Skip links

Bizimle Çalışmak İster Misiniz ?

Koçist'te İş Olanakları

 İnsan Kaynakları Politikamız

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Koçist Grup, görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı, Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı, Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi, Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi, Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi, Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

 İşe Alım Süreci

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Koçist Grubun ihtiyaç ve istihdam çalışmaları ile bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir. İnsan Kaynakları Departmanı ile yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre, dikkat testi, genel yetenek testi, yabancı dil testi, kişilik envanteri ve vaka çalışmaları uygulanmakta, kısa listeye kalan adayların, ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır. Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır. Aday, iş teklifini kabul etmesinin ardından işe başlamaktadır. Oryantasyon ve İSG eğitimleri ile göreve adaptasyon sağlanmaktadır.

 Performans Değerlendirme

Koçist Grup, hedeflerle yönetim prensipleri doğrultusunda çalışanlarının performanslarını ölçer. Çalışanların Performansı hedeflerin yanı sıra yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür. Koçist Grup Yetkinlikleri tüm grup şirketlerinin yöneticileri ile düzenlenen çalıştaylarda belirlenmiş olup, yetkinlikler Erollar Gda’nın işlerinde başarıyı getiren davranış örnekleri üzerine belirlenmiştir. Genel Esasları Koçist Grup tarafından belirlenmiş olan Performans Yönetim Sistemi, şirket bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir. Performans Değerlendirme Sistemi, ara dönem ve yıl sonu olmak üzere 2 dönemde değerlendirilir. Performans Yönetim Sistemi Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ödül Yönetimi Potansiyel Değerlendirme süreçlerine girdi teşkil eder.